Značka: ZTZ

Zrýchlená tvorba zmlúv nehnuteľného majetku

ZTZ – zrýchlená tvorba zmlúv – zaujímavosti s miestom úmrtia.


ESID family


01
ESID System GIS

 • ESID System GIS – GIS pre majetkoprávne vysporiadanie a prácu s katastrom nehnuteľností SR
 • Zrýchlená tvorba zmlúv nehnuteľného majetku – kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, ZoBZ
 • Evidencia geometrických plánov
 • Evidencia územných rozhodnutí
 • Tlače rôznych typov zmlúv
 • Evidencia vecných bremien
 • Mapové okno – plnohodnotný GIS
 • Mobilný klient


02
ESID System Locator

 • Mobilný GIS k ESID System GIS
 • Kataster nehnuteľností SR v mobile
 • WMS
 • Prílohy
 • POI
 • Komunikácia v rámci pracovnej skupiny
 • Údržba líniových stavieb


03
ESID GeoPortal

 • Tenký klient pre majetkoprávne vysporiadenie – modul pre ESID System GIS


04
ESID NOTIFY CENTER

 • ESID NOTIFY CENTER – modul pre ESID System GIS

 

05
ESID System ASSETS

 • ESID System ASSETS – evidencia a údržba technologických zariadení