O nás

EMIS s.r.o.

EMIS je poskytovateľ IT služieb a produktov s vyše pätnásť ročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií. EMIS ponúka svojim klientom komplexné riešenia z oblastí IT služieb, softvérového vývoja a poradenstva. Hlavnou oblasťou sa pre nás stali GIS – geografické informačné systémy.

Počas nášho pôsobenia na trhu sme sa stali stabilným partnerom v oblasti geografických informačných systémov pre rôzne významné spoločnosti, či už malé firmy alebo veľké nadnárodné spoločnosti, tak vo forme hlavného dodávateľa technológie ako aj subdodávateľa pre rôzne časti komplexných informačných systémov. Naše produkty sú integrované na rôzne systémy ako napríklad SAP, BI, registratúrne systémy, vnútropodnikové schvaľovacie systémy a podobne. 

Vďaka našim partnerom a dlhoročným skúsenostiam sme sa stali nezávislí na platformách a tak zákazníkovi vieme ponúknuť ideálne riešenie za rozumné financie tak, aby spĺňalo jeho požiadavky.
Práve dlhoročná spolupráca s rôznymi typmi organizácií a skúsenosti v tejto oblasti z nás robia spoľahlivého partnera pre tvorbu komplexných informačných systémov.

Naše produkty využíva množstvo firiem a aj vďaka našim technológiám a spoľahlivosti sa naši klienti môžu sústrediť na svoju prácu a vedieť, že v prípade nových požiadaviek majú partnera, ktorý s najvyšším dôrazom na spokojnosť klienta ponúkne vhodné myšlienky, ktoré dokáže zapracovať do spoločných informačných systémov.

V našich produktoch pracujeme s rôznymi technológiami, medzi najvýznamnejšie patria napríklad Intergraph, OpenStreetMap, GeoServer, SAP, Microsoft SQL atď.

Poslaním spoločnosti je pôsobiť na poli informačných technológií a so svojim odborným a ľudským potenciálom:

 • vyvíjať produkty, ktoré sú schopné po obsahovej aj technologickej stránke plne konkurovať najlepším systémom
 • poskytnúť svojim zákazníkom produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektívnosť práce a konkurencieschopnosť na trhu
 • zapájať sa do odborných diskusií a zúčastňovať sa na tvorbe trendu vývoja IT
 • ústretovosť a rýchlosť v riešení problémov klientov
 • dlhodobá spokojnosť zákazníkov

 • Názov projektu : Geoanalytické nástroje pre spracovanie obrazu z diaľkového prieskumu zeme
 • Názov a sídlo príjimateľa: EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01, Trnava
 • Miesto realizácie: Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava a Jána Halašu 16, 911 08 Trenčín
 • Výška poskytnutého NFP: 917 199,19 Eur
 • Hlavný cieľ projektu: Cieľom realizácie projektu je výskum pokročilých geoanalytických nástrojov, ktoré na základe analýzy obrazu zo snímok, vytvorených z rôznych senzorov dokážu identifikovať zmeny vlastností priestorových objektov a na základe týchto zmien identifikovať javy, ktoré ich spôsobujú.
 • Text: „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

 • Názov projektu : Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie zberu priestorových dát
 • Názov a sídlo príjimateľa: EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01, Trnava
 • Miesto realizácie: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
 • Výška poskytnutého NFP: 524 207,49 Eur
 • Hlavný cieľ projektu: Cieľom realizácie projektu je zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti prostredníctvom inovácie produktu dosiahnutej realizáciou priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
  Výstupom výskumno-vývojovej časti projektu, ktorú bude žiadateľ realizovať spolu s partnerom GeoServices, s. r. o. bude:
  1. Metodika na hospodárny a obsahovo efektívny primárny zber priestorových dát (ďalej aj „Metodika“)
  2. Aplikácia na stanovenie efektívneho spôsobu primárneho zberu priestorových dát a optimálneho spôsobu ich distribúcie (ďalej aj „Aplikácia“
 • Text: „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

EMIS s.r.o. ponúka:

 • dodávky GIS – geografických informačných systémov
 • dodávky aplikačného programového vybavenia pre riadenie výroby
 • zabezpečovanie nábehu podnikových informačných systémov
 • riadenie a poradenstvo v oblasti softvérovej analýzy, vývoja a reevidovaní IT služieb
 • letecké fotografovanie a video
 • služby v oblasti diaľkového prieskumu zeme
 • služby v oblasti precízneho poľnohospodárstva a vinárstva
 • servisné, školiace a iné služby pri prevádzke systémov
 • analýzy, projekty a tvorba programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek odberateľa
 • údržbu programového vybavenia podľa vývoja legislatívy
 • telefónne poradenstvo – “hot-line”
 • komplexné dodávky a servis výpočtovej techniky
 • systémové služby, návrhy a realizácia sietí a infraštruktúry
 • počítačové audity
 • outsourcing IT
 • WebGIS Space
 • letecké práce
 • mobilné mapovanie
 • geodetické práce
 • 3D skenovanie

Blog