O firme

ESID Locator 3.10.005

zobraz aktualitu ...

ESID System Locator

zobraz aktualitu ...

O firme

Písmo: A ++ A --

  Sme softvérová spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom a implementáciou podnikových informačných systémov. Naším cieľom je, kvalitou produktov a služieb, dosiahnuť významné postavenie medzi dodávateľmi podnikových informačných systémov na Slovensku a stať sa dlhodobým a spoľahlivým partnerom našich zákazníkov.

  Medzi naše ďalšie aktivity patrí outsourcing služieb pre rôzne firmy, kde sa staráme o kompletnú správu informačných technológií, od klientskych počítačov, cez servery, končiac telefónnymi ústredňami. Samozrejmosťou ostáva návrh a dizajn webových stránok. Úvodom treba spomenúť PC Audit, v ktorom sa zameriavame na odhalenie nelegálnych softvérov a na komplexný pohľad na fungovanie IT oddelenia. Výsledkom býva efektívnejšia práca, lacnejší nákup licencií, rýchlejšie počítače a hlavne, spokojnosť užívateľov. Na druhej strane, vedenie firmy dostáva silný nástroj na prenesenie zodpovednosti za inštalovaný softvér na IT oddelenie a koncového užívateľa.

  Poslaním spoločnosti je pôsobiť na poli informačných technológií a so svojim odborným a ľudským potenciálom :

  • vyvíjať produkty, ktoré sú schopné po obsahovej aj technologickej stránke plne konkurovať najlepším systémom
  • poskytnúť svojím zákazníkom produkty, ktoré im pomáhajú zvyšovať efektívnosť práce a konkurencieschopnosť na trhu
  • zapájať sa do odborných diskusií a zúčastňovať sa na tvorbe trendu vývoja IT
  • ústretovosť a rýchlosť v riešení problémov klientov
  • dlhodobá spokojnosť zákazníkov

   

  EMIS s.r.o.

  +421 914 700 000

  emis@emis-online.sk