Ponorte sa do sveta GIS ekosystémov a zistite,

akým spôsobom ich rozvíjame spoločne s organizáciami a podnikmi

Cesty
a železnice

Portfólio state of art GIS riešení pre správu geopriestorových údajov je navrhnuté tak, aby spĺňalo náročné potreby národných a regionálnych správcov dopravnej infraštruktúry, stavebných spoločností, dopravných úradov, jednotlivých ministerstiev a podobne. Systém umožňuje efektívne spravovať úplne celý proces majetkoprávneho vysporiadania a zároveň poskytuje prístup k aktuálnym katastrálnym dátam, ako aj umožňuje manipuláciu s vektorovými a rastrovými dátami. Syntéza týchto riešení viedla k vytvoreniu komplexného softvéru, schopného integrovať rôzne požiadavky a poskytovať efektívne nástroje pre výkup parciel s prepojením na ostatné informačné systémy klienta.


Prípadová štúdia:

Výkup parciel križovatka R2 Kriváň - Mýtna (PDF)Poľnohospodarstvo
a lesníctvo

Systém manažmentu poľnohospodárskej a lesníckej pôdy, založený na použití moderných GIS technológií, ktorý optimalizuje výnosy pri minimálnom vplyve na životné prostredie. Viac než 200 mapových vrstiev, vrátane týždenne aktualizovaných satelitných ortofotomáp a vegetačných máp SR v jednom portáli, umožňuje používateľom využívať nástroje pre analýzu vegetačných indexov, hodnotenie plodín a export dát,
a to všetko bez potreby inštalácie softvéru či výkonného hardvéru.
Farmárom a lesníkom tak poskytuje ucelený pohľad na ich hospodárstvo.

Prípadová štúdia:
Implementácia systému precízneho poľnohospodárstva v rámci spoločnosti RUPOS (PDF)

Samospráva
a výstavba

Mapový portál, navrhnutý špeciálne pre obce a mestá, poskytuje komplexné riešenie pre ukladanie, správu a vizualizáciu dát, čím spĺňa všetky požiadavky na plnohodnotný GIS systém pre samosprávy akéhokoľvek rozsahu. Integrácia územných plánov do mapových vrstiev, spolu s nástrojmi pre správu pasportov, historickými dátami katastra nehnuteľností SR, umožňuje prehľadne evidovať a spravovať verejnú infraštruktúru, čím prispieva k zvyšovaniu efektivity správy obecného majetku. Portál samosprávam navyše umožňuje viesť detailnú evidenciu a zabezpečiť správu verejnej zelene, odpadového hospodárstva, dopravného značenia, verejného osvetlenia,
ako aj cintorínov.

Prípadová štúdia:
Digitálny cintorín ako integrálna súčasť mapového portálu obce Báb (PDF)