Hexagon

10. 02. 2017

Technológie Hexagon sa využívajú od globálneho mapovania až po presné merania s nanometrickou presnosťou meracích technológií v oblastiach od infraštruktúry a poľnohospodárstva až po ťažbu surovín, spracovateľský priemysel a medicínske technológie.

Hexagon je popredným svetovým dodávateľom technologických systémov presného merania objektov v jednej, dvoch i troch dimenziách. Systémy Hexagon merajú s veľkou presnosťou a umožňujú rýchly prístup k veľkým objemom dát. Pre zákazníka to znamená vyššiu efektívnosť a produktivitu, lepšiu kvalitu a významné materiálové a nákladové úspory vo výrobnom procese. Technológie Hexagon sa využívajú od globálneho mapovania až po presné merania s nanometrickou presnosťou meracích technológií v oblastiach od infraštruktúry a poľnohospodárstva až po ťažbu surovín, spracovateľský priemysel a medicínske technológie.

 

Intergraph – popredný svetový poskytovateľ softvéru SIM (manažment priestorových informácií), Intergraph Corporation prináša geopriestorovú technológiu do sféry bezpečnosti a krízového riadenia. Pomáha tak najväčším vládnym, vojenským a priemyselným organizáciám vo viac ako 60 štátoch, aby mohli lepšie riadiť svoje prevádzky a chrániť svoje infraštruktúry. Vďaka našim riešeniam môžu tieto organizácie budovať a prevádzkovať aj komplexné systémy geopriestorových informácií, na ktorých náš svet závisí – od ropy a zemného plynu cez technické infraštruktúry, komunikácie a dopravné siete až po systémy verejnej a národnej bezpečnosti.