ESID MO – Georeferencovanie rastrov

19. 03. 2017
ESID MO – Georeferencovanie rastrov
19. 03. 2017

Jednoduché georeferencovanie rastrov prostredníctvom vektora v niekolkých klikoch cez ESID System GIS v module Mapové okno.

Zjednodušenie manipulácie s podkladovými rastrami, ktoré nie sú georeferencované.

Nie vždy sú k dispozícii georeferencované podkladové rastre, čiže obrázky spolu s doplňujúcimi informáciami, ktoré určujú presné umiestnenie obrázku v mape. Môže sa jednať o naskenovaný geometrický plán či akúkoľvek inú obrazovú dokumentáciu. Z toho dôvodu obsahuje ESID System GIS v module Mapové okno možnosť georeferencovania rastrov prostredníctvom vektora.

V niekoľkých jednoduchých krokoch sú určené dva body v obrázku a následne k nim zodpovedajúce dva body v mape. Ostatné už je ponechané výhradne na Mapové okno, ktoré vyhodnotí a spracuje zadané údaje. Nie je preto nutné negeoreferencované rastre nekonečne posúvať, natáčať a meniť veľkosť, pretože to Mapové okno zvládne z Vás.

Samozrejme, že pri určovaní bodov je k dispozícii prichytávanie (snap) k zobrazeným geometriám aby bolo určovanie bodov užívateľsky komfortné.