EMIS s.r.o. je hlavným partnerom 25. ročníka Geodetických dní

05. 11. 2017
EMIS s.r.o. je hlavným partnerom 25. ročníka Geodetických dní
05. 11. 2017

EMIS a Komora geodetov a kartografov (KGK) organizuje tohto roku jubilejné už 25. slovenské geodetické dni (SGD). Budú sa konať v dňoch 9. – 10. novembra 2017 v hoteli Holiday Inn Trnava.

EMIS a Komora geodetov a kartografov (KGK), v spolupráci s profesijnými organizáciami geodetov a kartografov na Slovensku, ako aj v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, organizuje tohto roku jubilejné už 25. slovenské geodetické dni (SGD). Budú sa konať v dňoch 9. – 10. novembra 2017 v hoteli Holiday Inn Trnava.

SGD je najväčšia výstava modernej meracej techniky a softvéru z odboru geodézie, kartografie a katastra na Slovensku, ktorej súčasťou sú odborné prednášky z oblasti štátnej správy, z podnikateľskej sféry a akademického sektoru. Program prednášok je pripravovaný v spolupráci s odbornými garantmi podujatia a na základe návrhov a podnetov širokej odbornej verejnosti.