Značka: WFS

Český kataster nehnuteľností na mapsfy.com

Český kataster – Český úřad zeměměřický a katastrální – krásna WFS služba s dátami, plochovaná grafika.