Značka: raster

ESID MO – Georeferencovanie rastrov

Jednoduché georeferencovanie rastrov prostredníctvom vektora v niekolkých klikoch cez ESID System GIS v module Mapové okno.