Tag: mapsfy.com

mojamapa.sk – nové dáta VODA

Témou tohto týždňa je náš najcennejší zdroj – voda. Do verejných vrstiev sme pridali vrstvy „Vodné stavby“, „Úroveň hladín podzemnej vody“ a „Minerálne pramene“ (Zdroj: Vodohospodárska výstavba š.p., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Slovenská agentúra životného prostredia). Mapujte s nami… 


Nová generácia mapsfy.com

Oznamujeme novú generáciu mapsfy.com/mojamapa.sk. Veríme, že sa každému bude s novou mapou pracovať lepšie a efektívnejšie.


Český kataster nehnuteľností na mapsfy.com

Český kataster – Český úřad zeměměřický a katastrální – krásna WFS služba s dátami, plochovaná grafika.