Značka: Lidar

Zber a spracovanie dát

01
Zber a spracovanie dát

Diaľkový prieskum zeme, letecké práce, mobilný zber dát a spracovanie

Diaľkový prieskum zeme, letecké práce, mobilný zber a spracovanie dát sú činnosti, ktorým sa profesionálne venujeme. Zúčastňujeme sa na medzinárodných projektoch v oblasti leteckého mapovania a skenovania krajiny. Máme vytvorené špecializované pracovisko na spracovanie dát s kvalitnou klasifikáciou a vysoko hodnotenými výstupmi.

Nasnímané dáta – rastre, vektory, mračná bodov vieme spracovať, vyhodnotiť jednotlivé javy a sprístupniť v jednoduchej zrozumiteľnej podobe zákazníkom.

02
ImageCloud

ImageCloud

ImageCloud je špeciálne navrhnutý pre prácu s fotografiami, ortofomapami a pre mapovanie. Dokáže transformovať rastrové dáta na vektorové aj pre rozsiahlejšie projekty s doplnením rôznorodých dát. Ide o plnohodnotný GIS nástroj pre vyhodnocovanie zberu údajov vhodný pre spracovanie diaľkového prieskumu zeme – satelitné snímky, UAV atď.

ImageStation

Softvérová sada ImageStation umožňuje vykonávať digitálne fotogrametrické pracovné postupy, vrátane tvorby projektov, určovanie orientácie, triangulácie, zber 3D prvkov a ich editáciu, tvorbu a editáciu digitálneho modelu terénu (DMT) a tvorbu ortofoto produktov použitím leteckých a satelitných snímok.

IMAGINE Photogrammetry

IMAGINE Photogrammetry (v minulosti Leica Photogrammetry Suite – LPS) je kompletná fotogrametrická sada nástrojov na trianguláciu, tvorbu terénnych modelov, produkciu ortomozaiky a zber 3D prvkov. Precízne automatické merania, zachovanie presnosti a flexibilné operácie ako napríklad terénna editácia a zber prvkov. IMAGINE Photogrammetry ponúka širokú paletu prídavných modulov, adaptuje sa pre špecifické potreby organizácie, poskytuje procesné pracovné postupy a je plne integrovaný v rámci prostredia ERDAS IMAGINE.


[/cbutton] [/column]