Značka: Geomorfologické členenie SR

mojamapa.sk – nové dáta – Geologická mapa

Od dnes je vo verejných vrstvách k dispozícii „Geologická mapa SR“, „Geomorfologické členenie SR“ a ako doplnok k minulému týždňu „Vhodnosť územia na ukladanie odpadov SR“ (zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)