Značka: ESID System GIS

Zrýchlená tvorba zmlúv nehnuteľného majetku

ZTZ – zrýchlená tvorba zmlúv – zaujímavosti s miestom úmrtia.