Precízne poľnohospodárstvo

Precízne poľnohospodárstvo možno definovať ako časový a priestorový manažment plodín za účelom zvyšovania efektivity vstupov, výnosov, kvality a udržateľnosti produkcie. Kým v minulosti bol tento pojem spájaný predovšetkým so satelitným a leteckým snímkovaním poľnohospodárskych plodín, v súčasnosti sa do popredia dostávajú čoraz viac drony, resp. malé bezpilotné lietadlá (UAV). Ich nespornými výhodami oproti spomínaným klasickým metódam diaľkového prieskumu sú najmä flexibilita použitia, nízke operačné náklady a vysoké rozlíšenie snímok umožňujúce veľmi podrobnú analýzu.

V spojení s multispektrálnou alebo hyperspektrálnou kamerou dokáže UAV farmárovi či agronómovi poskytnúť dostatok informácií pre prijímanie správnych a efektívnych rozhodnutí. Využitím spájania snímok rôznych vlnových dĺžok svetelného spektra je možné vyhodnocovať:

  • Stav vegetácie: Presné identifikovanie a lokalizácia problematických miest na poli. Za pomoci najrôznejších vegetačných indexov možno jednoducho určiť lokality s odlišnou úrovňou priebehu fotosyntézy. Mnoho problémov je tak možné odhaliť už v počiatočných fázach, v niektorých prípadoch dokonca skôr než sú viditeľné voľným okom. Pri pravidelnom snímaní územia je pritom možné nielen odhaľovať aktuálne problémy, ale aj sledovať vývoj plodiny a kontrolovať účinnosť prijímaných opatrení.
  • Choroby: Najrozšírenejším spôsobom odhaľovania chorôb je v súčasnosti stále vizuálny prieskum na zemi. K identifikácii chorôb a aplikácii vhodných postrekov tak častokrát dochádza príliš neskoro. Aj v tomto smere môže byť prieskum z výšky veľkou pomocou. Presná lokalizácia ohnísk šírenia choroby umožňuje cielenú aplikáciu postrekov a optimalizáciu ich množstva.
  • Zavlažovanie: Včasné odhalenie miest s nedostatkom vlahy môže poľnohospodárovi ušetriť nielen vodu, ale aj čas a energiu. Na základe hyperspektrálnych snímok je možné odhadnúť nielen obsah vody v listoch, ale aj celkové pomery na danom mieste.
  • Hnojenie: Z pohľadu výživy plodín je jedným z kľúčových parametrov obsah dusíka. Jeho stanovenie je veľmi dôležité pro optimalizáciu použitia dusíkatých hnojív a môže výrazne zvýšiť výnosy, znížiť náklady a zároveň obmedziť dopad poľnohospodárskej výroby na životné prostredie. Aj keď údaje získané z výškového prieskumu nedokážu plnohodnotne nahradiť chemickú analýzu pôdnych vzoriek, dáta z hyperspektrálnych snímok môžu poskytnúť cenné informácie a upriamiť pozornosť poľnohospodára na miesta, ktorým sa treba venovať prioritne.

Ak Vás tieto informácie zaujali, vyskúšajte našu cloudovú službu APAmaps zameranú práve na  precízne poľnohospodárstvo.

   

  • Facebook
  • YouTube