mapsfy.com

mapsfy.com – mapa pre všetkých

mapsfy.com pre slovenský trh alebo celosvetovo mapsfy.com ponúka miesto, ktoré spája samosprávu a občana, občianske združenie alebo jednoducho fanúšikov máp.

Vizualizujeme kompletné dáta miest, obcí, združení alebo orgranizácií, zdieľame a pridávame vlastné prvky pre samosprávu a bežných ľudí, čím rozširujeme možnosti GISu pre mestá a obce. mapsfy.com je obohatený o rôzne podkladové mapy, pasportizácie, štatistické výstupy a občiansku vybavenosť.

Každý návštevník projektu mojamapa.sk má možnosť kresliť do mapy a dopĺňať informácie. Následne má možnosť spracovať svoj nápad, získať k nemu podporu, zdieľať ho na sociálnych sieťach, resp. predstaviť ho samospráve a prispieť k jej lepšiemu fungovaniu svetu okolo nás.

Občan a samospráva tak majú k sebe bližšie a môžu spolupracovať práve tu, na jednej mape, v jednom priestore, za jedným stolom.

Do mojamapa.sk zapracujeme akékoľvek podkladové vrstvy a spojíme ich s ďalšími informáciami. Ponúkame voľné ortofotomapy, ale vieme zhotoviť snímky aj pre konkrétnu obec či mesto pomocou našich bezpilotných lietadiel. Následne spájame tieto dáta s územným plánom, katastrom nehnuteľností, historickými mapami, geometrickými plánmi…

Funkcionality pre samosprávu

 • Vytváranie vlastných vrstiev priamym kreslením do mapy
 • Usporiadanie mestských vrstiev do ľubovoľnej stromovej štruktúry pre administrátora
 • Vytváranie a editácia vlastných štýlov vrstiev
 • Možnosť publikovať udalosti prostredníctvom georeferencovaných článkov
 • Integrácia verejných mapových služieb WMS, WFS
 • Vytváranie tlačových zostáv – rôzna mierka, zmeny orientácie a formátu tlačového výstupu a usporiadanie do kladu listov

Funkcionality pre verejnosť

 • Možnosť registrácie pomocou emailu
 • Možnosť registrácie cez sociálne siete
 • Vytváranie vlastných vrstiev priamym kreslením do mapy
 • Pridávanie návrhov pre samosprávu formou nákresu v mape s popisom
 • Nastavenie upozornenia na nové informácie v okruhu od zvoleného bodu v km
 • Zdieľanie aktuálneho zobrazenia

Všeobecné funkcionality

 • Možnosť získať prístup a vrstvy pre samosprávu zdarma
 • Participácia medzi samosprávou a obyvateľstvom
 • Územné plány, katastrálne dáta, občianska vybavenosť…
 • Pasportizácia zelene, billboardov a majetku
 • Navigácia a lokalizácia podľa aktuálnej polohy
 • Presné vyhľadávanie
 • Územno-správne členenie
 • Tlačové nástroje aj s mimorámcovými údajmi
 • Príprava a kopírovanie tlačových podkladov
 • Nástroje na meranie plôch a vzdialeností
 • Nástroje na zdieľanie mapových kompozícií
 • Možnosť tlače listu vlastníctva
 • Tematizované štýly vrstiev
 • Vyše 70 naštýlovaných vrstiev občianskej vybavenosti
 • Tvorba vlastných udalostí a notifikácia
 • Vytvorenie svojho okruhu odberu informácií
 • Sociálny rozmer – získavanie podpory pre rôzne projekty
 • Prepojenie na sociálne siete a diskusia
 • Vyhľadávanie v GIS POI
 • Sledovanie trasy na mape s uložením pre registrovaného používateľa
 • Ukladanie poslednej zobrazenej nastavenej legendy
 • Zdieľanie svojich dát
 • Možnosť vyhľadávania priestorových informácií vrátane možnosti vyhľadávania v popisných dátach a nad vybranými mapovými triedami s následnou vizualizáciou pomocou geopriestorového zobrazenia
 • Identifikácia priestorových objektov
 • Možnosť tvorby vlastných bodových, líniových a plošných objektov
 • Snapovanie na prvky a kľúčové body pri editácii
 • Podpora vlastných ikon pri zakladaní vlastných štýlov
 • Interaktívne stromové menu vrstiev
 • Dynamická legenda meniaca svoj obsah na základe zobrazovanej oblasti
 • Údaje o ťarchách za jednotlivé pozemky spolu s grafickým výstupom v jednej mapovej a popisnej kompozícii
 • Integrácia s odkazprestarostu.sk

Jediné obmedzenie toho, čo je v mape možné zobraziť, je Vaša vlastná predstavivosť.

 • Facebook
 • YouTube