Zber a spracovanie dát

Zber a spracovanie dát

Diaľkový prieskum zeme, letecké práce, mobilný zber a spracovanie dát

Diaľkový prieskum zeme, letecké práce, mobilný zber dát a spracovanie dát sú činnosti, ktorým sa profesionálne venujeme. Zúčastňujeme sa na medzinárodných projektoch v oblasti leteckého mapovania a skenovania krajiny. Máme vytvorené špecializované pracovisko na spracovanie dát s kvalitnou klasifikáciou a vysoko hodnotenými výstupmi.

Nasnímané dáta – rastre, vektory, mračná bodov vieme spracovať, vyhodnotiť jednotlivé javy a sprístupniť v jednoduchej zrozumiteľnej podobe zákazníkom.

ImageCloud

ImageCloud je špeciálne navrhnutý pre prácu s fotografiami, ortofomapami a pre mapovanie. Dokáže transformovať rastrové dáta na vektorové aj pre rozsiahlejšie projekty s doplnením rôznorodých dát. Ide o plnohodnotný GIS nástroj pre vyhodnocovanie zberu údajov vhodný pre spracovanie diaľkového prieskumu zeme – satelitné snímky, UAV atď.

IMAGINE ImageStation

Softvérová sada ImageStation umožňuje vykonávať digitálne fotogrametrické pracovné postupy, vrátane tvorby projektov, určovanie orientácie, triangulácie, zber 3D prvkov a ich editáciu, tvorbu a editáciu digitálneho modelu terénu (DMT) a tvorbu ortofoto produktov použitím leteckých a satelitných snímok.

ImageStation je špeciálne navrhnutý pre rozsiahlu fotogrametriu, mapovanie a pre zákazníkov, ktorí potrebujú transformovať obrovské množstvo surových priestorových dát do využiteľnej podoby.

ImageStation v spolupráci s GeoMediou pomáha profesionálom v oblasti mapovania tvoriť mapové výstupy ukladané v rôznych dátových formátoch. Táto integrácia umožňuje zefektívňovať proces tvorby a aktualizácie GIS použitím fotogrametrických techník.

ImageStation urýchľuje fotogrametrické spracovanie pomocou tzv. ,,orto cloud“, ktorý spája vysokorýchlostnú sieťovú infraštruktúru a vysokovýkonný úložný systém. Orto cloud používa vlastnú cloud formu, ktorá môže byť rozvinutá v rámci akejkoľvek organizácie, vrátane mapových agentúr alebo poskytovateľov cloud služieb.

IMAGINE Photogrammetry

IMAGINE Photogrammetry (v minulosti Leica Photogrammetry Suite – LPS) je kompletná fotogrametrická sada nástrojov na trianguláciu, tvorbu terénnych modelov, produkciu ortomozaiky a zber 3D prvkov. Precízne automatické merania, zachovanie presnosti a flexibilné operácie ako napríklad terénna editácia a zber prvkov. IMAGINE Photogrammetry zvyšuje produktivitu, pričom zaisťuje vysokú presnosť. IMAGINE Photogrammetry ponúka širokú paletu prídavných modulov, adaptuje sa pre špecifické potreby organizácie, poskytuje procesné pracovné postupy a je plne integrovaný v rámci prostredia ERDAS IMAGINE (Pozrite si novinky v produktovej rade ERDAS Imageine a LPS pre rok 2014).

Kľúčovými prvkami IMAGINE Photogrammetry sú automatické algoritmy, rýchle spracovanie a úzke zameranie na pracovné postupy. Lišta nástrojov pracovných postupov usmerňuje naprieč projektmi od začiatku až po koniec.

IMAGINE Photogrammetry podporuje rozsiahle množstvo pracovných postupov spracovania snímok pre rôzne senzory. S vysokou flexibilitou a používateľsky prívetivými nástrojmi IMAGINE Photogrammetry podporuje tvorbu fotogrametrických údajových produktov či už pre účely GIS alebo presné inžinierske aplikácie. Navyše podporuje rôzne prídavné moduly, ktoré môžu byť navzájom kombinované a tým napĺňať rôznorodé pracovné postupy.

IMAGINE Photogrammetry ponúka špičkové fotogrametrické algoritmy na spracovanie snímok, automatické meranie bodov, trianguláciu, automatickú tvorbu terénu a subpixelové umiestňovanie bodov. Požadovanú kvalitu zaisťujú presné reporty, vstavané nástroje kvality údajov a editačné nástroje.

  • Facebook
  • YouTube