WebGIS SPACE

WebGIS SPACE

Vstúpte do sveta satelitných dát a využite všetky výhody multispektrálnych senzorov. Pripravili sme pre Vás mapy najpoužívanejších vegetačných indexov a široké možnosti prispôsobenia nastavení a výstupov Vašim potrebám.

 • Prezerajte si dáta zo satelitných družíc
 • Nahrajte vlastné dáta z leteckého snímkovania
 • Analyzujte výsledok multispektrálnych snímok
 • Exportujte do navigácie
 • Zdieľajte a konzultujte s ostatnými kolegami v danej oblasti

WebGIS Space slúži na prezerania, spracovanie a analýzu leteckých snímok.  Po spracovaní surových fotografií na našich serveroch sú grafické výstupy v podobe máp a analytické nástroje pre ich vyhodnocovanie dostupné z každého zariadenia s prístupom na internet.

 • Týždenne aktualizované satelitné dáta pre SR a ČR
 • Mapy vegetačných indexov rôznych spektrálnych pásiem
 • Možnosť vizuálneho porovnávania dvoch datasetov
 • Histogram s rôznymi možnosťami prispôsobenia
 • Automatické prepočítavanie pri pohybe v mape
 • Podrobná štatistika rozlohy jednotlivých intervalov
 • Možnosť spriehľadnenia jednotlivých intervalov

 

 • Facebook
 • YouTube