Služby

EMIS s.r.o. ponúka:

 • dodávky GIS – geografických informačných systémov
 • dodávky aplikačného programového vybavenia pre riadenie výroby
 • zabezpečovanie nábehu podnikových informačných systémov
 • riadenie a poradenstvo v oblasti softvérovej analýzy, vývoja a reevidovaní IT služieb
 • letecké fotografovanie a video
 • služby v oblasti diaľkového prieskumu zeme
 • služby v oblasti precízneho poľnohospodárstva a vinárstva
 • servisné, školiace a iné služby pri prevádzke systémov
 • analýzy, projekty a tvorba programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek odberateľa
 • údržbu programového vybavenia podľa vývoja legislatívy
 • telefónne poradenstvo – “hot-line”
 • komplexné dodávky a servis výpočtovej techniky
 • systémové služby, návrhy a realizácia sietí a infraštruktúry
 • počítačové audity
 • outsourcing IT
 • WebGIS Space
 • letecké práce
 • mobilné mapovanie
 • geodetické práce
 • 3D skenovanie
 • Facebook
 • YouTube