HP

10. 02. 2017
HP

Spoločnosť HP, najväčší výrobca technológií na svete, sprístupňuje tieto technológie spotrebiteľom a firmám prostredníctvom svojej širokej ponuky produktov, od tlačiarní cez počítače, softvér a služby až po IT infraštruktúry.

Spoločnosť HP, najväčší výrobca technológií na svete, sprístupňuje tieto technológie spotrebiteľom a firmám prostredníctvom svojej širokej ponuky produktov, od tlačiarní cez počítače, softvér a služby až po IT infraštruktúry.

 • Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ)
 • Centrála: Palo Alto, Kalifornia
 • Spoločnosť HP má viac ako miliardu zákazníkov vo viac ako 170 krajinách na šiestich kontinentoch.
 • Spoločnosť HP má na celom svete asi 321 000 zamestnancov.
 • V roku 2009 sa spoločnosť HP umiestnila v rebríčku Fortune 500 na: 9. mieste
 • Celkové príjmy spoločnosti HP za štyri fiškálne štvrťroky končiace 31. okt. 2008: 118,4 miliardy USD.
 • Cieľom spoločnosti HP je vyvíjať technológie a služby, ktoré zefektívňujú chod firiem, sú spoločensky prospešné a zlepšujú ľuďom život, ? s úmyslom osloviť čo najviac potenciálnych zákazníkov.
 • Spoločnosť HP investuje ročne 3,5 miliardy USD do výskumu a vývoja produktov, riešení a nových technológií.
 • HP je:
  • #1 na svete v oblasti atramentových, multifunkčných a jednofunkčných tlačiarní, čb a farebných laserových tlačiarní, veľkoformátových tlačiarní, skenerov, tlačových serverov a materiálov pre atramentové a laserové tlačiarne*
  • #1 na svete v oblasti stolných a prenosných počítačov a #2 na svete v oblasti vreckových počítačov a pracovných staníc*
  • #1 na svete v oblasti blade, x86, Windows®, Linux, UNIX a high-end UNIX serverov
  • #1 na svete v celej oblasti diskových úložných systémov
  • #1 na svete v oblasti riadiaceho softvéru distribuovaných systémov*
  • #1 na svete v oblasti nástrojov na automatizáciu kvality softvéru*
  • #2 na svete v oblasti IT služieb**
  • #15 v hodnotení najpokrokovejších firiem na svete v magazíne BusinessWeek
  • vo všetkých štyroch zoznamoch FTSE4Good Index — pre USA, svet, Veľkú Britániu a Európu, — ktoré hodnotia výkonnosť firiem pri plnení globálne uznávaných štandardov obchodnej zodpovednosti
  • #24 hodnotení 2007 Accountability Rating, prvom globálnom indexe, ktorý hodnotí zodpovednosť 100 najväčších firiem sveta za svoj vplyv na spoločnosť a životné prostredie
  • #10 na svete a #1 v USA v hodnotení vplyvu na životné prostredie a spoločnosť v magazíne The Economist
  • v 2009 zozname 100 globálne najudržateľnejších spoločností na svete a je súčasťou indexov Dow Jones Sustainability World Indexes