mojamapa.sk – nové dáta – SKLÁDKY

19. 09. 2018
mojamapa.sk – nové dáta – SKLÁDKY
19. 09. 2018

V našich verejných vrstvách preto od dnes môžete nájsť dve novinky. „Skládky odpadu SR“ a „Kontaminácia pôdy SR“. Zdrojom oboch vrstiev je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Pri práci s nimi odporúčame využiť funkciu zapnutia legendy k vrstve a nastavenia priehľadnosti vrstvy. Mapujte s nami…

mojamapa.sk sleduje trendy. Všade okolo nás, v médiách, novinách sa diskutuje o skládkach a kontaminácii pôdy.

V našich verejných vrstvách preto od dnes môžete nájsť dve novinky. „Skládky odpadu SR“ a „Kontaminácia pôdy SR“. Zdrojom oboch vrstiev je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Pri práci s nimi odporúčame využiť funkciu zapnutia legendy k vrstve a nastavenia priehľadnosti vrstvy. Mapujte s nami…