mojamapa.sk – nové dáta – Geologická mapa

19. 09. 2018
mojamapa.sk – nové dáta – Geologická mapa
19. 09. 2018

Od dnes je vo verejných vrstvách k dispozícii „Geologická mapa SR“, „Geomorfologické členenie SR“ a ako doplnok k minulému týždňu „Vhodnosť územia na ukladanie odpadov SR“ (zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)

Od dnes je vo verejných vrstvách k dispozícii „Geologická mapa SR“, „Geomorfologické členenie SR“ a ako doplnok k minulému týždňu „Vhodnosť územia na ukladanie odpadov SR“ (zdroj: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)