Zrýchlená tvorba zmlúv nehnuteľného majetku

21. 03. 2017
Zrýchlená tvorba zmlúv nehnuteľného majetku
21. 03. 2017

ZTZ – zrýchlená tvorba zmlúv – zaujímavosti s miestom úmrtia.

Do ESID System GIS sme zapracovali zaujímavý modul – ZTZ – zrýchlená tvorba zmlúv. Ide o automatizované riešenie, kde na základe informácií z dostupných katastrálnych dát SR, údajov zo znaleckých posudkov, geometrických plánov a REGOBu vygenerujeme v dávkach veľké množstvo zmluvnej dokumentácie – kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, žiadosti atď.

Bolo prekvapením, že na základe miesta úmrtia človeka, sa určuje súd, na ktorý sa žiadosti a potvrdenia zasielajú a nerieši to obvodný úrad podľa miesta trvalého bydliska. Dôležité je teda vybrať si právne miesto 🙂